Historie produktu


Produkt WinTalker byl hned od začátku svého vývoje koncipován a určen pro nevidomé osoby, které měli zájem o práci v grafickém prostředí MS Windows, které bylo odborníky považováno za nedostupné pro nevidomé.
Zpočátku se jednalo o ozvučení MS Win 3.11 a hlavním úkolem WinTalkeru bylo to, aby si mohl nevidomý samostatně zpracovávat černotiskové materiály. Tedy pomocí skeneru a OCR programu je nasnímat, převést do ASCII podoby a hlasovým výstupem si je tak nechat předčítat.
Postupem doby se pracovalo na zlepšování ozvučení různých potřebných programů. Bylo potřeba uspokojivě zvládnout odezvu v textových editorech. Nejprve v obyčejném Poznámkovém bloku, který je v příslušenství systému dodnes, až k MS Wordu. Rovněž za krátko vyvstala potřeba možnosti práce s komunikačním softwarem, aby byl možný přístup na tehdy hojně provozované BBS. Věříme, že naši první zákazníci vzpomínají na tehdejší dobu v dobrém. Bylo mnoho úskalí a nesnází, ale právě se zpětnou vazbou od uživatelů se podařilo mnohé úspěšně vyřešit.
Další rozvoj produktu pokračoval zavedením nového 32 bitového operačního systému MS Windows 95. Ihned sice WinTalker nebyl připraven k okamžitému použití v tomto novém systému a zastarávající MS Windows 3.X ještě po nějakou dobu své místo měly, avšak naší snahou byl co nejrychlejší přechod na nový systém, aby nevidomí mohli "držet krok" s vývojem.
Určitou revoluci znamenalo zpřístupňování a zavádění Internetu do běžných domácích podmínek a tedy nevidomé nevyjímaje.
Náš softwarový produkt stále sleduje vývoj komerčního systému MS Windows a věříme, že i nadále bude o něj zájem.


Úvodní strana Ke stažení O softwarové výbavě
Nároky na hardware Řešení potíží Nastavení prostředí
Funkce WinTalkeru Makrofunkce Ostatní weby