Nastavení prostředí MS Windows XP pro nevidomého uživateleSystém MS Windows XP nabízí uživateli nový vzhled a uspořádání prvků, avšak je vhodné nastavit prostředí na přibližně stejný vzhled a chování, jako u předchozích verzí MS Windows.
Hned z počátku nastavování přejděte z "Plochy" na tlačítko "Začátek" a současným stiskem kláves Alt+Enter vyvolejte okno "Vlastnosti hlavního panelu a nabídky start".
Přejděte na kartu "Nabídka start" a nastavte "Klasická nabídka start".
Nastavení ostatních položek případně změňte dle vlastního uvážení.

Nastavení provedete při otevření složky Tento počítač / menu Zobrazit a to při nevybraném žádném objektu, změnou stavu položek:

PoložkaStavKomentář
SeznamZaškrtnutoZajistíte tak jednoznačnou orientaci po objektech při ovládání z klávesnice.
PodrobnostiZaškrtnutoZajistíte tak zobrazení informací o objektech a jejich čtení screenreaderem.
Při zaškrtnutí této položky se odškrtne zaškrtnutí položky "Seznam", avšak tento typ řazení objektů zůstane zachován.


Další důležitá nastavení naleznete při otevření položky:
Tento počítač / menu Nástroje / položka Možnosti složky / karta Obecné

Používat klasickou plochu systému Windowsnastaveno
Používat klasické složky systému Windowsnastaveno
Otevřít každou složku ve stejném okněnastaveno
Otevřít položku poklepáním (vybrat klepnutím)nastaveno


Přechodem na následující kartu:
Tento počítač / menu Nástroje / položka Možnosti složky / karta Zobrazit
Nastavte:

Položka rozbalovacího seznamuStavKomentář
Pamatovat nastavení zobrazení každé složky nenastaveno Zajistíte tak stejné chování prostředí ve všech složkách.
Skrýt příponu souborů známých typů nenastaveno Implicitně je stav "nastaveno", avšak znát příponu souboru je důležité.
Skrýt chráněné soubory operačního systému nastaveno Pro méně zkušené uživatele je vhodnější nezapínat zobrazení všech souborů a složek.
Zobrazit skryté soubory a složky nastavenoJako u předchozí položky.
Spouštět okna složek jako samostatné procesy nenastaveno( Pro správnou činnost hlasového výstupu v režimu práce s objekty na disku mějte nastaven tento stav.
Zobrazovat obsah systémových složek nastaveno Pro zkušené uživatele je vhodné zapnout tuto položku, v opačném případě raději ne.
Zobrazovat popisy složek a položek na plošenastaveno Jestliže tuto položku vypnete, nebudou čteny "tooltipy" (bublinová nápověda).
Zobrazit v Průzkumníku zjednodušený seznam složek nastaveno Tiuto položku nastavte v případě, že požadujete stejné chování "Průzkumníka" jako v předchozích OS MS Windows.
Zobrazovat úplnou cestu v záhlaví nenastaveno Pro správnou činnost maker WinTalkeru tuto položku nezapínejte.
Zobrazit složku Ovládací panely ve složce Tento počítač nastaveno( Zapnutím této položky se "Ovládací panely" zobrazí ve složce "Tento počítač" jako v předchozích verzích OS MS Windows.


Na této kartě [Zobrazit] si ještě všimněte důležitého tlačítka [Jako aktuální složka], jehož stiskem nastavíte platnost výše uvedených nastavení pro všechny složky.
Pokud se vám nepodaří všechna nastavení ihned, postup opakujte.
Některé položky týkající se vizuálního nastavení nebyly uváděny, protože z hlediska práce s hlasovým výstupem nejsou důležité a jejich nastavení spíše závisí na vkusu a zrakových schopnostech uživatele.

O možnostech nastavení v Ovládacích panelech Zpět